Na dërgoni mesazh!

Adresa: Rruga Viti – Kllokot, kilometri parë

Tel: +377 (0) 44 193 898
Tel: +377 (0) 44 244 771

parketii@live.com