N.T.SH PARKETI

N.T.SH. PARKETI është një ndërmarrje private e cila e ka filluar aktivitetin e saj qysh në vitin 1990.
Gjatë viteve të 90-ta N.T.SH.PARKETI kreu këto shërbime: Montimin e Llamperive nga lënda e drurit, Parketit dhe shtrirjen e Nivelizimit ( Ybercukit ).
Në vitin 2000 zgjeroi aktivitetin e saj, u pais me mjete profesionale me makineri për prodhimin e Nivelizimit ( Ybercukit ) dhe shtrirjen e Nivelizimeve te dyshemeve dhe hidro/termo izolimin e dyshemeve.
Pastaj si produkt nga Europa hyri në treg ( Laminati ) dhe ndërmarrja PARKETI me përvojë filloj me furnizimin dhe montimin e Laminatit.
Bëri hapjen e Sallonit në rrugën Viti-Kllokot në kilometrin e parë me produkte prej drurit Laminatit dhe Parketit të të gjithave llojeve.
Të gjitha produktet e Parketit dhe Laminatit ju ofrojmë shërbim dhe kualitet të njohur të bazuar në vlera të larta të materialeve Europiane kryesisht nga Zvicra, Gjermania, Kroacia, Italia dhe Austria.